despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare socială prin parteneriat educațional
Prezentarea proiectului
Obiective
Școli participante
Activitățile proiectului
Rezultate așteptate
   
Resurse
   
Exemple de proiecte de dezvoltare comunitară

 
Despre FNDC
Contact

 
Partener: Centrul Național de Resurse pentru Tineri, Chișinău
 

 
 

 

 

Guvernul României

 

Școala pentru comunitate

Rezultate așteptate


 

 • Rezultate (exprimate în termeni cantitativi) ai etapei I, pilot:
  • 550 de elevi, profesori, membri ai comunitatii care parcurg un seminar de formare în domeniul managementului de proiect si al dezvoltarii comunitare prin educatie
  • 6000 de elevi si 450 de profesori participanti si/sau beneficiari ai proiectelor locale
  • ghidul metodologic
  • pliante de promovare a proiectului
  • 15 proiecte scolare desfasurate în scolile pilot
 • Rezultate exprimate în termeni calitativi:
  • ameliorarea atitudinilor civice si interculturale la nivelul elevilor, cadrelor didactice si al reprezentantilor comunitatii locale; o mai buna motivatie pentru implicarea în viata comunitatii
  • o mai buna legatura scoala-comunitate
  • o mai buna capacitate a scolilor de a elabora si de a implementa proiecte scolare si comunitare, de a identifica nevoile locale
  • dezvoltarea la profesori si la elevi a unor competente de comunicare, de colaborare online, de lucru în grup, de a analiza o problema din multiple perspective, de dialog intercultural.

 
 
 

 
 
 

 
 
 


 
 
 

Proiect derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin programul PHARE

Uniunea Europeana acorda României expertiza si sprijin financiar în vederea pregatirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa si Sapard. Sectoarele beneficiare variaza de la dezvoltare regionala si sprijin pentru IMM-uri, pâna la investitii în infrastructura de mediu si transport si dezvoltare rurala.
Suma anuala totala a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în crestere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizata de autoritatile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finantelor Publice.

Avertisment

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea și coerența informațiilor prezentate revin inițiatorilor site-ului web.

Alte programe ale Uniunii Europene în România

Pentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană în România, ca și pentru informații detaliate privind statutul de membru al Românie la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Linkuri către instituțiile Uniunii Europene

Urmatoarea lista cuprinde câteva site-uri relevante pentru publicul larg:

http://www.fndc.ro
Gazduire