despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare comunitară   |   Oportunități de finanțare   |   Resurse pentru ONG-uri
Centru de resurse pentru ONG-uri
Dezvoltare comunitară
Context european
Societatea civilă
Rolul societății civile
Societatea civilă - condiție a unei societăți democratice
Evaluarea programelor sociale si educationale

 
Despre FNDC
Contact

 
National Foundation for Community Development
[ NFCD     in English]

 
FNDC.ro dezvoltare comunitară

Dezvoltare comunitară

Programe și intervenții sociale

Ion Istrate
vicepreședinte, FNDC
coordonatorul proiectului Centru de Resurse pentru ONG-uri

Strategia pe termen mediu a României, ca stat în curs de aderare la Uniunea Europeană, ia în considerare și aspectele sociale în perspectiva complementarității acestora pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare economică. Creșterea economică pentru atingerea standardelor europene, susținerea unui mediu de afaceri competitiv, implementarea politicilor active pe piața muncii - sunt osmotic legate de dezvoltarea socială, iar societatea civilă este considerată ca având un rol crucial.

Modelul democrației europene este unul al cooperării, care se fundamentează necesar pe participarea tuturor actorilor comunitari. Ca reflectare perfectă în practică a principiilor democrației participative, autorități, instituții media și ale sectorului non-guvernamental, persoane și instituții educaționale promovează, implementează, dezvoltă și susțin împreună programe, proiecte sau intervenții la nivel macro- și micro-social, legitimate de aceleași valori ale noii Europe: toleranță, pluralism valoric, egalitate, participare publică, civism etc. Comunitățile se nasc sau se definesc, se regăsesc sau se dezvoltă continuu într-un spațiu lărgit european, indefinit mozaicat, unde criteriile identitare se ancorează în spații istorice, realități economice, structuri culturale și idealuri în schimbare.

Un astfel de context complex conduce la structuri comunitare derivate, în care variația mare a unui pattern general valabil determină intervenții sociale fundamentate pe o cunoaștere temeinică a grupului țintă și ajustate continuu pe parcursul programului. De aceea, instituțiile care acționează la nivel socio-economic prin proiecte și programe ar trebui să cunoască elementele constitutive ale teoriei programelor sociale și să-și deruleze activitățile conștiente de impactul programului, pe termen mediu și lung, la nivelul întregii comunități.

Măsura unei schimbări este dată mai ales de dimensiunea participării și implicării active a participanților, implicit a grupurilor țintă, la această schimbare. Numai așa se poate vorbi de dezvoltare comunitară, de capacitate instituțională crescută, de practici pozitive și mai ales de programe și intervenții sociale eficiente.

Astfel, situl de față se constituie ca o invitație către sectorul neguvernamental, și mai ales către ONG-uri, de a participa activ la transformarea comunității.


FNDC.ro dezvoltare comunitară
http://www.fndc.ro
Gazduire