despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare socială prin parteneriat educațional
Prezentarea proiectului
Obiective
Școli participante
Activitățile proiectului
Rezultate așteptate
   
Resurse
   
Exemple de proiecte de dezvoltare comunitară

 
Despre FNDC
Contact

 
Partener: Centrul Național de Resurse pentru Tineri, Chișinău
 

 
 

 

 

Guvernul României

 

Școala pentru comunitate

Activitățile proiectului


 

1. Construirea echipei proiectului
Echipa proiectului cuprinde:
- un manager de proiect (FNDC)
- doi coordonatori nationali (unul din România, unul din Moldova)
- un asistent de proiect
- formatori
- consultanti educationali
- monitori
- asistent comunicare si relatii publice
- Web editor
- Contabil

2. Pregatirea si diseminarea formularului de înscriere în proiect a scolilor-pilot
Echipa proiectului pregateste si disemineaza formularul de înscriere a scolilor-pilot. Proiectul va fi mediatizat, iar formularul de înscriere va fi disponibil online, astfel încât toate scolile interesate sa poata candida pentru participarea în proiect. Formularul de înscriere va fi popularizat în România de catre FNDC, iar în Moldova de catre CNRT.

3. Selectia scolilor
Formularele de înscriere primite de la scoli vor fi analizate de membrii echipei proiectului, pe baza unei grile de evaluare. În cazul în care mai multe informatii despre scoli sunt necesare, vor fi efectuate vizite în scoli si întâlniri cu directorii acestora. Dupa selectia scolilor, se vor încheia acorduri de colaborare.

4. Echipe de proiect la nivelul scolilor-pilot
În fiecare scoala-pilot, se constituie o echipa a proiectului, compusa, de regula, din:
- directorul scolii
- trei cadre didactice
- trei elevi
- un reprezentant al comunitatii.
Echipa scolii este responsabila de implementarea proiectului la nivel local, de monitorizare si evaluare a activitatilor.

5. Pregatirea si dezvoltarea sitului proiectului (platforma de colaborare)
- platforma de colaborare
- resurse pentru scoli (management de proiecte, participarea elevilor, dezvoltare comunitara etc.)
- retele între scoli

6. Pregatirea seminarului de lansare
Elaborarea materialelor necesare (agenda, lista de participanti), a conditiilor de desfasurare a seminarului de lansare.

7. Seminarul de lansare
Scopul seminarului de lansare este de a familiariza scolile pilot cu obiectivele, activitatile, rezultatele asteptate ale proiectului. De asemenea, în cadrul seminarului de lansare vor fi planificate formarile locale.
În România, seminarul de lansare va reuni reprezentanti ai scolilor-pilot, ai organizatiei partenere din Republica Moldova (CNRT). Numar estimat de participanti - 75
În Republica Moldova, seminarul de lansare va fi organizat de CNRT si va reuni reprezentanti ai scolilor-pilot (4 persoane din fiecare scoala), ai organizatiei partenere din România (FNDC). Numarul estimat de participanti: 30

8. Pregatirea seminariilor locale de formare
Formatorii vor elabora împreuna proiectul de formare pentru scolile-pilot si agenda, astfel încât sa se asigure o structura comuna si un continut comun.

9. Seminarii locale de formare
Participanti: directorul scolii, profesori, elevi, membri ai comunitatii/ reprezentanti ai autoritatilor locale, reprezentanti ai unor organizatii nonguvernamentale locale (daca exista) Numarul estimat de participanti: 30
Elemente de continut ale formarii:
- cooperare dincolo de granite: oportunitati, constrângeri, beneficii
- analiza nevoilor scolii si ale comunitatii; stabilirea prioritatilor
- management de proiect, evaluarea proiectelor
- parteneriatul scoala- comunitate
- participarea elevilor la viata scolii si a comunitatii.
În cadrul sesiunii de formare, scolile vor elabora un proiect care sa stimuleze legatura scoala-comunitate: implicarea elevilor si a profesorilor în rezolvarea unei probleme a comunitatii (de ex., protectia mediului, campanii de informare si de educatie, educatie pentru sanatate, revista scolii etc.).
Proiectele scolilor difera în functie de nevoile identificate ale fiecarei scoli/ comunitati. Ele vor fi implementate pâna la sfârsitul anului scolar si vor fi prezentate în cadrul scolii de vara.

10. Monitorizarea si sustinerea cooperarii online
Resurse online, comunicare online

11. Pregatirea si tiparirea pliantului de prezentare a proiectului

12. Pregatirea implementarii proiectelor locale
Scolile pilot vor identifica resursele necesare implementarii proiectelor si vor informa echipa de proiect.

13. Activitati la nivelul scolilor-pilot
Implementarea proiectelor elaborate în cadrul sesiunilor de formare.

14. Pregatirea activitatilor de monitorizare
- elaborarea unei grile de monitorizare
- stabilirea garficului de monitorizare

15. Monitorizarea activitatilor din scolile-pilot
Monitorizare locala: monitorii din România vor vizita scolile pilot din tara.
Monitorizare încrucisata: RO-MD (monitori din Republica Moldova - directorii scolilor - vor participa la vizite comune de monitorizare a scolilor din România).

16. Pregatirea ghidului metodologic
Formatorii si consultantii vor selecta practicile pozitive si vor elabora un ghid metodologic pentru a disemina experienta acumulata în acest proiect.

17. Scoala de vara "Dialog intercultural pentru dezvoltare durabila"
Locatia: Vatra Dornei
Perioada: 14-18 iulie 2008
Numarul estimat de participanti: 120 (37 din Rep. Moldova, 83 din România).
Agenda scolii de vara
- diseminarea experientei acumulate de scolile pilot;
- identificarea punctelor forte si a punctelor slabe ale proiectului; "lectii învatate"
- identificarea posibilitatilor de colaborare între scoli din România si din Republica Moldova

18. Consultarea profesorilor si a elevilor cu privire la continutul si formatul ghidului metodologic
În cadrul scolii de vara, formatorii si consultantii vor solicita elevilor si profesorilor feedback privind strctura si continutul ghidului, astfel încât sa se asigure de utilitatea si relevanta acestuia.

19. Revizuirea si publicarea ghidului metodologic
Pe baza feedback-ului obtinut, ghidul va fi revizuit, adaptat si apoi publicat.

20. Evaluare si raportare
Evaluarea proiectului se va desfasura pe toata durata acestuia si va oferi partenerilor informatii despre derularea activitatilor, despre rezultatele partiale si eventualele dificultati întâmpinate.

 
 
 

 
 
 

 
 
 


 
 
 

Proiect derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin programul PHARE

Uniunea Europeana acorda României expertiza si sprijin financiar în vederea pregatirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa si Sapard. Sectoarele beneficiare variaza de la dezvoltare regionala si sprijin pentru IMM-uri, pâna la investitii în infrastructura de mediu si transport si dezvoltare rurala.
Suma anuala totala a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în crestere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizata de autoritatile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finantelor Publice.

Avertisment

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea și coerența informațiilor prezentate revin inițiatorilor site-ului web.

Alte programe ale Uniunii Europene în România

Pentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană în România, ca și pentru informații detaliate privind statutul de membru al Românie la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Linkuri către instituțiile Uniunii Europene

Urmatoarea lista cuprinde câteva site-uri relevante pentru publicul larg:

http://www.fndc.ro
Gazduire