despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare socială prin parteneriat educațional
Prezentarea proiectului
Obiective
Școli participante
Activitățile proiectului
Rezultate așteptate
   
Resurse
   
Exemple de proiecte de dezvoltare comunitară

 
Despre FNDC
Contact

 
Partener: Centrul Național de Resurse pentru Tineri, Chișinău
 

 
 

 

 

Guvernul României

 

Școala pentru comunitate

Obiectivele proiectului - etapa pilot


 

 1. Sustinerea dialogului intercultural si a transferului de practici bune la nivelul cadrelor didactice, elevilor si autoritatilor din domeniul educatiei, din judetul Botosani (România) si din raionul Falesti (Republica Moldova), prin colaborare online si prin scoala de vara
   
 2. Crearea unei platforme de colaborare online si de resurse pentru institutiile de educatie din România si din Republica Moldova, pentru a consolida atât dialogul formal, cât si informal între profesori si elevi din regiunile vizate de proiect. Dezvoltarea interesului si a capacitatilor de valorificare a TIC în activitati colaborative transfrontaliere
   
 3. Formarea a aproximativ 550 de elevi, profesori, membri ai comunitatilor locale în domeniul managementului de proiecte, dezvoltarii scolare si comunitare, pentru a întelege rolul lor ca cetateni activi si responsabili si a-i motiva sa contribuie la dezvoltarea scolii si a comunitatii în care traiesc.
   
 4. Sprijinirea a 15 scoli din România sa elaboreze si sa implementeze un proiect socio-educational pentru a stimula legatura dintre scoala si comunitate (a rezolva o problema a comunitatii si a promova rolul elevilor si al cadrelor didactice ca cetateni ai comunitatii)
   
 5. Dezvoltarea parteneriatului între scolile participante din România si din Republica Moldova, atât prin contactul direct (vizite de monitorizare, scoala de vara), cât si prin comunicare online, utilizând o platforma sigura si adaptata nevoilor lor.

 
 
 

 
 
 

 
 
 


 
 
 

Proiect derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin programul PHARE

Uniunea Europeana acorda României expertiza si sprijin financiar în vederea pregatirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa si Sapard. Sectoarele beneficiare variaza de la dezvoltare regionala si sprijin pentru IMM-uri, pâna la investitii în infrastructura de mediu si transport si dezvoltare rurala.
Suma anuala totala a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în crestere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizata de autoritatile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finantelor Publice.

Avertisment

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea și coerența informațiilor prezentate revin inițiatorilor site-ului web.

Alte programe ale Uniunii Europene în România

Pentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană în România, ca și pentru informații detaliate privind statutul de membru al Românie la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Linkuri către instituțiile Uniunii Europene

Urmatoarea lista cuprinde câteva site-uri relevante pentru publicul larg:

http://www.fndc.ro
Gazduire