despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare comunitară   |   Oportunități de finanțare   |   Resurse pentru ONG-uri


Centru virtual de resurse pentru ONG-uri
 
Centru virtual de resurse


Un obiectiv al proiectului "Centru de resurse pentru ONG-uri", finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare, este crearea premiselor pentru dezvoltarea unui centru virtual de informare, comunicare și consiliere al ONG -urilor din țară. Situl de față constituie o prima etapă a acestui centru virtual de resurse, cu următoarele secțiuni:

 • Dezvoltare comunitară
 • Oportunități de finanțare
 • Resurse pentru ONG-uri


 • FNDC.ro despre FNDC C. Întărirea sectorului ONG local

  C. Întărirea sectorului ONG local

  - program în derulare -

  1. Parteneriate cu mediul de afaceri
  - activități permanente -

  Ca misiune programatică a FNDC, crearea legaturilor ONG - sectorul privat și conjugarea eforturilor acestora pentru rezolvarea problemelor comunității se realizează printr-o suită de activități constând în organizarea de întâlniri B2C cu lideri locali ai sectorului de afaceri, atragerea firmelor în acțiuni cu participarea reprezentanților comunității locale și sectorului guvernamental etc.

  2. Centru Județean de Resurse pentru ONG-uri
  - proiect finanțat prin programul PHARE al Uniunii Europene - decembrie 2003 - septembrie 2004

  Proiectul Centru județean de resurse pentru ONG-uri este dezvoltat în parteneriat de către Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară și Asociația Editorilor și Librarilor din Botoșani.

  Unul dintre elementele-cheie ale societații civile îl reprezinta organizațiile neguvernamentale.Județul Botoșani se găsește sub media pe țară, atât în ceea ce privește numărul organizațiilor neguvernamentale, cât și ponderea activităților acestora în rândul societății civile.

  Prin organizarea Centrului Județean de Resurse - Botoșani și dezvoltarea unui Centru Virtual de Informare, Comunicare și Consiliere, FNDC promovează interesul pentru informare, comunicare, și facilitează accesul la servicii specifice de consultanță.

  Obiectivele proiectului sunt:

  1. Crearea și dezvoltarea unui sistem inovator de informare, comunicare și consiliere al ONG -urilor din județul Botoșani, pentru un acces și o integrare facilă în mediile de lucru specifice intereselor lor, inițierea și consolidarea parteneriatelor ca un factor de coeziune al mișcării asociative locale.
  2. Crearea premiselor pentru dezvoltarea unui centru virtual de informare, comunicare și consiliere al ONG -urilor din țară

  Activitățile principale se adresează nevoilor specifice din județul Botoșani și zonele limitrofe și constau în:

  • furnizarea de informații de interes către ONG-uri și persoane fizice privind: cadrul legislativ de organizare și funcționare a organizațiilor, managementul organizațiilor (inclusiv conducerea și organizarea evidenței contabile), asigurarea și accesul la surse de finanțare, etc.;
  • facilitarea comunicării, prin asigurarea mijloacelor și realizarea schimbului de informații intre organizațiile din județ și din țară;
  • furnizarea de servicii de consultanță privind:
   • atragerea surselor de finanțare necesare activităților specifice organizațiilor;
   • intocmirea și prezentarea rapoartelor prevăzute de lege la instituțiile statului;
   • sprijinirea organizațiilor neguvernamentale pentru a fi capabile să răspundă cât mai bine nevoilor comunității.

  Constrângerile ale căror rezolvare dorim s-o realizăm au fost identificate în trei categorii:

  1. cele ale organizațiilor neguvernamentale existente în județ;
  2. cele ale instituțiilor administrative ale statului;
  3. cele ale persoanelor fizice care lucrează pentru ONG-uri sau care doresc să creeze o organizație.

  Necesitățile organizațiilor neguvernamentale din județul Botoșani și personalului acestora, așa cum au fost identificate de FNDC, constau în:

  • nevoia de a cunoaște
  • nevoia de a se face cunoscute, ca organizații, cât și a activităților lor;
  • nevoia de colaborare și asociere pentru depășirea sarcinilor mai dificile;
  • nevoia de comunicare și orientare în cadrul comunității și societății civile;
  • nevoia de sprijin din parte instituțiilor statului, etc.

  Pe de altă parte instituțiile puterii și administrației locale se confruntă cu:

  • lipsa unui reprezentant local al ONG-urilor pentru o colaborare eficientă;
  • lipsa unei evidențe/catalog local al organizațiilor;
  • greutăți foarte mari în preluarea datelor anuale prevăzute de lege și normele în vigoare (rapoarte financiare, dări de seamă), situații statistice, etc.
  • întârzierea și/sau neplata prețurilor serviciilor și utilităților (chirii, energie electrică);

  Obiectivele și activitățile proiectului răspund direct nevoilor identificate la nivelul beneficiarilor prin masuri active de informare, comunicare, asistență și consiliere pentru ONG-uri pe baza funcționării unui sistem inovator, cu posibilități reale îmbinare cu informare și consiliere virtuală.

  Centrul Județean de Resurse pentru ONG-uri Botoșani reprezintă o structură de sprijin pentru dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, mai ales pentru cele mici și pentru cele nou înființate prin:

  • îmbunătățirea accesului la resurse a organizațiilor mici și a celor nou înființate;
  • promovarea practicilor pozitive de cooperare și parteneriat activ în cadrul sectorului ONG-urilor;
  • creșterea vizibilității sectorului ONG; încurajarea/ sprijinirea implicării ONG-urilor în rezolvarea problemelor locale și regionale;
  • utilizarea mai eficientă a resurselor existente în scopul dezvoltării ONG-urilor (informații, materiale de instruire, publicații, etc.);

    A. Programe culturale
    B. Programe educaționale
  FNDC.ro despre FNDC C. Întărirea sectorului ONG local

  http://www.fndc.ro
  Gazduire