despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare comunitară   |   Oportunități de finanțare   |   Resurse pentru ONG-uri


Centru virtual de resurse pentru ONG-uri
 
Centru virtual de resurse


Un obiectiv al proiectului "Centru de resurse pentru ONG-uri", finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare, este crearea premiselor pentru dezvoltarea unui centru virtual de informare, comunicare și consiliere al ONG -urilor din țară. Situl de față constituie o prima etapă a acestui centru virtual de resurse, cu următoarele secțiuni:

 • Dezvoltare comunitară
 • Oportunități de finanțare
 • Resurse pentru ONG-uri

 •  
  FNDC.ro despre FNDC A. Programe culturale

  A. Identitate comunitară prin cunoașterea și re-cunoașterea valorilor culturale autentice

  - program în derulare -

  Programul cadru "Identitate comunitară", inițiat în 2002, urmărește dezvoltarea unui model de cultură și educație civică susținut de respectul față de specificitate ca participant la unitatea întregului, precum și repliere identitară conștientă în jurul elementelor tradiționale, condusă spre valori autentice. Elementele de fond ale culturii specifice sunt circumscrise și integrate în cadrul larg al valorilor naționale și europene.

  Realizarea misiunii asumate trebuie să contribuie la:

  • atenuarea inechităților sociale care există în prezent privind accesul la cultură și informarea despre valorile tradiționale autentice ale populației din mediu rural;
  • diversificarea ofertei și a ofertanților culturali;
  • dezvoltarea unei imagini culturale proprii și a unui spațiu cultural caracteristic, parte a circuitului național și internațional de valori;
  • recâștigarea prestigiului așezămintelor de cultură și valorilor promovate de acestea;
  • constituirea argumentelor pentru integrarea zonei de nord a județului Botoșani într-un circuit cultural național.

  Acest program al FNDC constituie un demers de durată și se derulează printr-o serie de proiecte ce urmăresc punctual dimensiunile vizate. Pentru desfășurarea unor acțiuni din cadrul programului, colaborarea cu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a constituit un obiectiv al anului 2003, raportat ca un succes în primul rând al comunității locale și abia apoi al FNDC.

  1. Punct muzeistic permanent
  - proiect în derulare -

  Unul dintre primele proiecte din cadrul programului "Identitate comunitară" a început în ianuarie 2003 și urmărește realizarea unui punct muzeistic permanent cu specific zonal în satul Vorniceni din județul Botoșani pentru a contribui la punerea în valoare a:

  1. rezultatelor cercetărilor din cadrul Șantierului Arheologic "Lutărie" la 3 Km est de sat (așezare din epoca eneolitică - cultura Cucuteni - și secolele IV-V, Sit arheologic cu nr. LMI 07A0096)
  2. patrimoniului virtual inedit din zona Moldovei de nord prin articularea unor elemente etnografice reprezentative în cadrul unui bun cultural imobil.

  Proiectul își propune atingerea obiectivelor vizate printr-o serie de activități ce urmăresc definirea muzeului ca spațiu de dialog comunitar și intercultural, definirea culturii specifice ca un act de implicare colectivă. Muzeul oferă deschiderea spre universal, prin depășirea viziunilor culturale segmentare printr-un demers interdisciplinar, un demers de cunoaștere a identităților prin ceea ce este specific si comun, prin ce se aseamănă și cum se diferențiază profile etno-culturale, tinzând să apropie persoane si culturi - exprimând unitatea valorilor cultural europene.

  Triunghiul muzeu - școală - societate civilă, alcătuiește un complex unitar ce acționează înspre formare comunitară si civică - permițând individului să depășească identitățile culturale particulare și să intre într-o formulă culturală europeană.

  Pe de altă parte, punerea la dispoziția muzeelor și expozițiilor naționale a fondului muzeal și documentar realizat va contribui la redarea în circuitul național a unei părți din patrimoniu cultural.

  Se preconizează ca proiectul "Punct muzeistic permanent" să fie terminat în septembrie 2005, după care va fi continuat cu activități de susținere și promovare.


  În cadrul programului "Identitate comunitară" al FNDC, promovarea valorilor, tradiției și specificului regional se realizează prin diverse activități de informare și educație având drept obiective conștientizarea importanței identității comunitare și elementelor acesteia. Se urmărește punctual stimularea unei implicări mai active a administrației locale și a cetățenilor în cunoșterea, re-cunoașterea și păstrarea moștenirii culturale ca pivot al replierii identitare a comunităților locale:

  2. Fii satului

  5-17 august 2003, localitatea Vorniceni, județul Botoșani
  Au participat circa 500 de persoane.
  Organizatori: Primăria satului Vorniceni, Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani.
  Participanți: Primar Ovidiu Corleciuc
  Mihai Maxim - prof.dr. Universitatea București
  Vasile Ignat - general de armată
  Ioan Panaitescu - general de armată, președintele Tribunalului Militar
  Dionisei Pădureț - profesor, pensionar
  Ion Istrate - director Editura "Agata" Botoșani
  Ana Simion - șef cabinet, Prefectura Botoșani
  Costică Macaleț - prefect al județului Botoșani

  3. 600 de ani de la atestarea documentară a localității Vorona

  8 septembrie 2003, localitatea Vorona, județul Botoșani
  Au participat peste 300 de persoane.
  Organizatori: Primăria comunei Vorona, Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani, Editura "Agata" Botoșani.
  Participanți: prof. Dana Petrariu director al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani, dr.etnolog Angela Paveliuc Olariu, subprefect Constantin Huțu, Ion Istrate director al Editurii "Agata" și presa locală.
  Activități: lansarea volumului "Monografia Voronei", autor prof. Constantin Rusu, director al Școlii cu clasele I-VIII, Icușeni, apărută la Editura "Agata" Botoșani, Expoziție de icoane, vizită la punctul muzeal din cadrul liceului din localitatea Vorona.

  4. Educația în spiritul valorilor culturii și tradiției românești
  (eveniment organizat în suita manifestărilor Zilele Educației Europene)

  10 octombrie 2003, locația: Librăria "Agata" Botoșani
  Au participat peste 100 de persoane.
  Organizatori: Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani, Centru Județean de Asistență Psihopedagogică.
  Participanți: Ion Istrate directorul Editurii "Agata", Diana Aghiorghiesei consilier Centru Județean de Asistență Psihopedagogică Botoșani, Inspector școlar Angelica Barbu, dr.etnolog Angela Paveliuc Olariu, prof. Dana Petrariu director al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani, membrii Clubului Educației și Educatorului, presa locală.
  Prof.dr.etnolog Angela Paveliuc Olariu a subliniat specificitatea culturală în nordul Moldovei și elementele de apartenență la cultura tradițională românească și europeană.

  Au fost prezentate lucrările didactice ale membrilor Clubului Educației și Educatorului:

  • "Barbă-Cot în țara literelor", caiet de română pentru clasa I:
  • "Barbă-Cot în lumea numerelor", caiet de matematică pentru clasa I;
  • "Cunoașterea mediului înconjurător", set de fișe pentru ciclul achizițiilor fundamentale;
  • "Alfabetar", material didactic auxiliar pentru clasa I.

  5. Mai aproape de tradiție

  La sfârșitul lunii decembrie a anului 2003 s-au realizat și s-au distribuit calendare pentru anul 2004 urmărind promovarea culturii și tradiției botoșănene prin evocarea imaginii satului Vorniceni, a bisericii de lemn din Vorniceni (sec. XVIII), a portului popular, a patrimoniului arhitectural local (centrul vechi din Botoșani).


  FNDC.ro despre FNDC A. Programe culturale
    B. Programe educaționale
    C. Întărirea sectorului ONG local

  http://www.fndc.ro
  Gazduire