despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare comunitară   |   Oportunități de finanțare   |   Resurse pentru ONG-uri
Centru de resurse pentru ONG-uri
Dezvoltare comunitară
Context european
Societatea civilă
Rolul societății civile
Societatea civilă - condiție a unei societăți democratice
Evaluarea programelor sociale si educationale

 
Despre FNDC
Contact

 
National Foundation for Community Development
[ NFCD     in English]

 

Context european

Din ce în ce mai des, la nivel european, național sau local, este subliniat rolul activ pe care ONG-urile trebuie să-l joace în calitatea lor de coordonator sau promotor al dezvoltării comunităților în care își desfășoară activitatea.

Ca prioritate majoră în cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, se stipulează clar, în Raportul anual al Comisiei Europene pe anul 2003, întărirea capacității administrative de gestionare a fondurilor de preaderare și pregătirea pentru fondurile structurale și de coeziune, ce vizează în principal două aspecte:

  • Pregătirea pentru trecerea la ,,Sistemul Extins de Implementare Descentralizată" (EDIS);
  • Constituirea și dezvoltarea structurilor și a capacității de a gestiona fondurile structurale și de coeziune.

Până la data aderării, România trebuie să dispună de instituții pe deplin funcționale pentru absorbția fondurilor comunitare și dezvoltare socio-economică. Are societatea civilă premise suficiente pentru dezvoltare și acțiune în sensul dorit de comunitatea europeană? Sunt oare programele guvernamentale românești întemeiate pe dialog și cooperare autentice cu societatea civilă - altminteri atât de amintită în discursul politic și mass-media - sau aceasta rămâne doar un concept cu slabă acoperire în realitate? Răspunsurile variază în funcție de localizarea geografică, în perspectiva nivelului dezvoltării economice și sociale diferențiat pe zone etichetate drept bogate sau sărace, cu potențial sau fără, din mediul urban sau rural. Discriminarea pozitivă a condus spre direcționarea fondurilor de dezvoltare către comunități defavorizate, prin programe și servicii de asistență și suport economic.

Se vizează, în primul rând, dezvoltarea capacității instituționale a organizațiilor și comunității în general. Însă absorbția fondurilor și utilizarea acestora în beneficiul grupurilor defavorizate depinde esențial de coeziunea actorilor implicați în viața comunităților. Se poate identifica cu ușurință nevoia de suport susținut pentru societatea civilă. În primul rând, inițiativele comunităților locale sunt destul de rare și nu beneficiază pe cât ar trebui și merita de suportul ONG-urilor și autorităților locale. Deși dezvoltarea asociațiilor și fundațiilor a cunoscut un avânt în România de dupa 1990, un raport din 2001 semnalează, ca trăsături destul de comune organizațiilor non-guvernamentale românești, slaba activitate de voluntariat, lipsa unei culturi a donațiilor, atitudinea materialistă etc. În aceste condiții, activitatea organizațiilor non-profit în cadrul comunităților se dovedește anevoioasă și mai ales dificil de corelat cu programe și intervenții guvernamentale de aceeași factură.


http://www.fndc.ro
Gazduire