despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare comunitară   |   Oportunități de finanțare   |   Resurse pentru ONG-uri

Centru de resurse pentru ONG-uri

Un obiectiv al proiectului "Centru de resurse pentru ONG-uri", finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare, este crearea premiselor pentru dezvoltarea unui centru virtual de informare, comunicare și consiliere al ONG -urilor din țară. Situl de față constituie o prima etapă a acestui centru virtual de resurse, cu următoarele secțiuni:

Dezvoltare comunitară
Oportunități de finanțare
Resurse pentru ONG-uri
FNDC.ro resurse pentru ONG-uri bibliografie, monografii

Resurse bibliografice - monografii

 • *** Civil Society, UNDP official web site (www.undp.org/csopp/CSO)
 • *** Document de programare multianuală 2003 -2007 a sectorului societate civilă, MDP, 2003
 • *** Education Today, UNESCO Education Sector Newslwtter no.8/2004
 • *** Standards for Evaluation of Educational Programs, Projects and Materials. New York: McGraw-Hill Book Company, 1981.
 • *** The prevention of violence in everyday life: civil society's contribution, Strasbourg, Council of Europe Conference Report, 2002
 • *** Think Tanks in Central and Eastern Europe. A Comprehensive Directory, Washington: Freedom House, 1999
 • *** Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue - Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées pas la Commission avec les parties intéressées, Communication de la Commission, COM(2002) 704 final, 2002.
 • Aart Scholte, Jan Global. Civil Society: Changing the World?, CSGR Working paper no 31/99
 • Baldersheim, Harald Local Democracy and the Processes of Transformation in East - Central Europe, Oxford: Westview Press, 1996.
 • Bauman, Zygmunt. Comunitatea. Căutarea siguranței într-o lume nesigură. București: Antet, 2001.
 • Bădilă, Adrian et al. Organizații neguvernamentale. Ghid practic, Timișoara: Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale, Editura Brumar, 2002.
 • Bîrzea, Cezar. Cultura civică, București: Editura Trei, 1999.
 • Carothers, Thomas. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, Washington: Carnegie Endowement for International Peace, 1999.
 • Centrul de Asistență Rurală. Promotorul local - agent de dezvoltare locală. Timișoara: ArtPress, 2004.
 • Cohen, Jean L. și Arato, Andrew. Civil Society and Political Theory, Cambridge: MIT Press, 1992.
 • Colas, Dominique. Genealogia fanatismului și a societății civile, București: Editura Nemira, 1998.
 • Dahrendorf, Ralf. După 1989. Morală, revoluție și societate civilă, București: Editura Humanitas, 2001.
 • Dowding, Keith. Puterea, București: Editura DU Style, 1998.
 • Dunganu, Dan. Conștiință etnică, conștiință civică și integrare europeană. În Starea societtății românești după zece ani de tranziție.. București: Expert, 2001.
 • Fărcășanu, Irina et al. Sectorul neguvernamental din România, București: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, 2000.
 • Fukuyama, Francis. The great disruption, London: Profile Books, 1999.
 • Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară. Managementul proiectelor educaționale. București: InsideMedia, 2004. Disponibil online: www.academiaonline.ro.
 • Gellner, Ernest. Condițiile libertății. Societatea civilă și rivalii ei, Iași: Editura Polirom, 1998.
 • Green, Andy. Education, Globalization and the Nation State, London Macmillan Press Ltd., 1997.
 • Hall, John și Ikenberry, G. John. Statul, București: Editura DU Style, 1998.
 • Mathews, David. Politica pentru fiecare. Să găsim o voce publică responsabilă, București: Asociația Pro Democrația, Editura Ion Creangă, 1996.
 • Mățăuan, Gabriel. Evaluarea programelor sociale. București: Editura Expert, 1999.
 • Metzger, Thomas. The Western Concept of the Civil Society. Cambridge: Polity Press (on line cons. la ww.hoover.stanford.edu/publications/he), 2000.
 • Mihăilescu, Vintilă (coord.). Vecini și vecinătăți în Transilvania. București: Paideea, 2002.
 • Miroiu, Adrian, Rădoi, Mirelle și Zulean, Marian. Politici publice, București: Ed. Politeia - SNSPA, 2002.
 • Mungiu - Pippidi (ed.), Alina și Ioniță, Sorin. Politici publice. Teorie și practică, București: Editura Polirom, 2001.
 • Neculau, Adrian (coord.). Analiza și intervenția în grupuri și organizații. Iași: Polirom, 2000.
 • Norris, P. (ed.) Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance, Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Nozick, Robert. Anarhie, stat și utopie, București: Editura Humanitas, 1997.
 • Observatorul social. Caiete de teren. București: Paideea.
 • Orford, Jim. Psihologia comunității. Teorie și practică. București: Oscar Print, 1998.
 • Putnam, R. D. Cum funcționează democrația, Iași: Editura Polirom, 2001.
 • Sandu, Dumitru. Sociabilitatea în spațiul dezvoltării. Iași: Polirom, 2003.
 • Seligman, Adam. The Idea of Civil Society, New York: Free Press, 1992.
 • Shadish, W.R. Jr., Cook,T.D., Leviton, L.C. Fundamentele evaluarii programelor. Teorii ale practicii. FIMAN, Bucuresti: FIMAN, 1999.
 • Swift, Adam. Political Philosophy, Cambridge: Polity Press, 1997.
 • Șimandan, Andrei. Teoria cunoașterii sociale. București: Editura Academiei Române, 2002.
 • Taylor, Sandra et al. Educational Policy and the politics of change, London: Routledge
 • Tripodi, T., Fellin, Epstein, I. Social Program Evaluation, Illinois: University of Michigan, F.E. Peacock Publishers, 1986.
 • Weiss, Carol. Evaluation. Methods for Studying Programs and Policies. Prentice-Hall Inc., 1998.

FNDC.ro resurse pentru ONG-uri bibliografie, monografii
http://www.fndc.ro
Gazduire